Sul monte Nanos, Slovenia.

Grotta a E del Monte Riavi o Volčja jama 743 S (ex 1668 VG) – Šmihelske…